Scheepvaartstremmingen rondom ingebruikname 3e kolk Prinses Beatrixsluis

Beheerder Beatrixsluis 30-10-2018 868 keer bekeken

De aanleg van de 3e kolk Beatrixsluis is, zeker op het oog, ver gevorderd. Voordat begin 2019 de eerste schepen kunnen passeren en voordat ook de bestaande twee kolken integreren in het nieuwe bediensysteem, moet er echter nog veel gebeuren en zijn meerdere stremmingen noodzakelijk.

De belangrijkste stremming van de Prinses Beatrixsluis is een totaalstremming, deze ligt nu in principe vast en valt in twee weekenden in mei en een reserveweekend in juni.

Renovaties bestaande kolken
Na openstelling van de 3e kolk is een proefperiode voorzien van twee weken waarin alle drie de kolken in bedrijf zijn. Daarna krijgen de twee bestaande sluiskolken (kolk 1 en 2) in twee fases een flinke renovatie.
De eerste renovatiefase is gericht op het technische systeem in de heftorens en op de kolkwanden. Na deze renovatie worden kolk 2 en 1 ingekoppeld op het nieuwe bediensysteem.  Op dat moment is een totaalstremming van de sluis noodzakelijk om een Site Integration Test (SIT) uit te voeren. Na deze stremming  wordt de scheepvaartklasse aangepast op o.a. de extra diepgang, eerder blijft dat nog klasse Vb.

Na de Site Integration Test volgt een tweede renovatiefase van de bestaande kolken, met name gericht op het verbeteren van de bestaande hefdeuren en van de langzaam verkeersbrug die over beide kolken loopt.
Voorafgaand aan de eerste renovatiefase zijn twee weekenden zowel kolk 1 als 2 gestremd (kolk 3 open) ten behoeve van voorbereidende werkzaamheden, in fase twee van de renovatieperiode zijn kolk 1 en 2 om en om gestremd. Daarna, nazomer / medio september 2019, zijn alle drie de kolken beschikbaar.

Totaalstremming van 12 en 34 uur in mei 2019
Bij het bouwen en integreren van de twee bestaande kolken in een nieuw systeem valt niet te ontkomen aan stremmingen voor de scheepvaart. Eén stremming springt eruit qua hinder. In mei 2019 is een 46 uurs stremming (12 en 34 uur verdeeld over twee weekenden en een reserveweekend) van alle drie de sluiskolken tegelijkertijd. Een zogenaamde vierkante stremming. Deze stremming ligt qua datum nu vast, zodat de transportsector hier vroegtijdig rekening mee kan houden, met het kleine voorbehoud van echt grote tegenvallers in de testfase. De eerder gecommuniceerde vierkante stremming van vier achtereenvolgende etmalen (11 t/m 14 april 2019) vervalt hiermee.

Testen
Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk werken nu hard aan de systemen die ervoor moeten zorgen dat de roldeuren ook feilloos gaan werken. Er zijn veel systemen die allemaal op elkaar moeten worden aangesloten en daarbij horen duizenden testen. Kleine en grote, steeds omvangrijker en integraler.  Mei / juni 2019 volgt het eindexamen: de Site Integration Test (SIT). Dan wordt heel precies nagegaan of  alle systemen echt goed op elkaar zijn afgestemd en controleert Sas van Vreeswijk of de interactie tussen de verschillende onderdelen ook echt goed verloopt.
Uitgangspunt is dat de 3e kolk op 8 februari 2019 in bedrijf is. In deze planning zit enige ruimte om aanpassingen op basis van de testen op te kunnen vangen. Mocht uit een test blijken dat meer tijd nodig is voor verbetermaatregelen, dan is daarvoor nu al tijd gereserveerd.

Geplande stremmingen 2019 op een rij
1. Stremming kolk 1 en 2: 15 februari 22.00 uur tot 18 februari 06.00 uur en 22 februari 22.00 uur tot 25 februari 06.00 uur. Kolk 3 is open. Stremming één of twee weken later bij latere openstelling kolk 3.

2.Stremming kolk 2 en 3: 6 april 20.00 uur tot 7 april 08.00 uur en 13 april 20.00 uur tot 14 april 20.00 uur. Kolk 1 is open. Stremming maximaal een week later bij latere openstelling kolk 3.

3. Totale stemming (kolk 1, 2 en 3): 25 mei 20.00 uur tot 26 mei 08.00 uur en 31 mei 22.00 uur tot 2 juni 08.00 uur

(Reservedatum 7 juni 22.00 uur tot 9 juni 08.00 uur)

Stremmingen 2019 in voorbereiding
4. Stremming kolk 2: vanaf medio februari. Kolk 1 en 3 zijn open. Duur: 6 a 8 weken. Startdatum stremming wordt vastgesteld begin januari.

5. Stremming kolk 1: vanaf medio april, aansluitend aan bovenstaande stremming. Kolk 2 en 3 zijn open. Duur: 6 a 8 weken. Startdatum wordt vastgesteld begin maart.

6. Stremming kolk 1 of kolk 2 (om en om): aansluitend op bovenstaande stremming. Steeds twee kolken in gebruik, waaronder kolk 3. Startdatum wordt vastgesteld medio februari.