Ligplaatsen en deel van verbreed Lekkanaal bij Prinses Beatrixsluis op 18 april feestelijk geopend

Beheerder Beatrixsluis 19-04-2018

Op 18 april was de eerste opening van het project voor de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis een feit! Het gaat om extra ligplaatsen en de verbreding van het meest noordelijke deel van het Lekkanaal.

In aanwezigheid van Koninklijke BLN Schuttevaer werden de laatste boeien verwijderd zodat binnenvaartschepen Zennestroom en Commander als eerste konden aanmeren.

Scheepvaart kon ongehinderd en veilig door gaan
‘Nog maar een jaar en 7 maanden geleden, zag het er hier anders uit. In september van 2016 begon Sas van Vreeswijk in opdracht van Rijkswaterstaat aan de verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van de 3e kolk voor de Prinses Beatrixsluis. ‘Ik ben er trots op dat we vandaag hier samen met Sas van Vreeswijk en Koninklijke BLN Schuttevaer een eerste oplevering van dit mooie project hebben mogen vieren’, aldus Ype Heijsman, directeur bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland.

Het Lekkanaal ten noorden van de sluis wordt maximaal 90 meter breder. Sas van Vreeswijk gebruikte 1.220 damwandplanken om de 1.720 meter lange nieuwe oever te creëren. Op dit opgeleverde meest noordelijke stuk van zo’n 600 strekkende meter, wordt het Lekkanaal circa 40 meter breder. ‘Gelukkig kon de scheepvaart hier tijdens het werk ongehinderd en veilig door gaan. De damwanden van de oude oever zorgen voor een fysieke scheiding van onze werkzaamheden en de beroepsvaart. Een scheiding die er in de samenwerking gelukkig niet is geweest’, aldus Heijsman. Een impressie van de verbreding en de aanleg van de ligplaatsen kun je hier bekijken.

Niet alleen krijgt het scheepvaartverkeer dankzij de verbreding meer manoeuvreerruimte om de sluis te bereiken. Ook ontstaat er na afronding van de totale verbreding ruimte voor 11 extra ligplaatsen.

Open voor elkaars belangen
De ligplaatsen in het Lekkanaal zijn van oudsher een populaire stek onder binnenvaartschippers. Anné Middendorp, voorzitter van de afdeling Utrecht van Koninklijke BLN Schuttevaer, keek verheugd toe bij het afmeren: ‘Als Koninklijke BLN Schuttevaer zijn wij tot nu toe bijzonder blij met de communicatie en samenwerking tussen ons en RWS en aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk. Er wordt zeer constructief samengewerkt en we staan open voor elkaars belangen. Een voorbeeld is een aantal hoge afmeerpalen op de wachtplaats voor de sluis, speciaal bedoeld voor de nieuwe generatie schepen met een hoogte van wel 7 meter. Deze waren in eerste instantie niet voorzien, maar zijn op ons verzoek wel gerealiseerd. Het is fantastisch dat dit deel nu al klaar is. Ik kijk uit naar de ingebruikname van de 3e kolk en voortzetting van deze samenwerking voor minstens 27 jaar!’.

Mooie publieksmomenten in aantocht
Het project loopt goed op schema, naar verwachting is de 3e kolk eind dit jaar gereed. Tussentijds krijgen we mooie momenten waar ook publiek bij welkom is:

  • De Dag van de Bouw op zaterdag 2 juni.
  • De aankomst van de sluisdeuren in Nieuwegein en het inhijsen van de deuren komende zomer.
  • Een ‘sneak preview’ van de dan bijna gereed zijnde 3e kolk tijdens een open dag op zaterdag 20 oktober in de Week van ons Water.